Những ai được mua nhà ở xã hội?

Khi xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội mà số hồ sơ đăng ký mua nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí. Vậy những ai được mua nhà ở xã hội? Và quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào? Mời bạn theo dõi bài viết sau.

Những ai được mua nhà ở xã hội?

Những tiêu chí để một người được mua nhà ở xã hội:

Các tiêu chí này được quy định chi tiết tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP như sau:

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

– Đối với người chưa có nhà ở (40 điểm);

– Người có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người (30 điểm).

>>> Xem thêm: Nhà ở xã hội Phương Canh – Nam Từ Liêm

Tiêu chí về đối tượng:

Nhà ở xã hội thiết kế hiện đại và giá lại rất rẻ

– Đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức (30 điểm);

Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân có thể đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư hoặc dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần.

– Đối tượng là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (20 điểm);

– Người có công với cách mạng; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (40 điểm).

Tiêu chí ưu tiên khác:

Gia đình nếu có các tiêu chí khác sau thì được tính tiêu chí ưu tiên cao nhất:

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng khó khăn về nhà ở, đối tượng được mua nhà ở xã hội (10 điểm);

Chúng tôi đã giải đáp cho các bạn câu hỏi: Những ai được mua nhà ở xã hội. Hi vọng với những chia sẻ này các bán sẽ sớm sở hữu cho mình một ngôi nhà mơ ước.

>>> Xem thêm: Nhà ở xã hội Phương Canh – Nam Từ Liêm